Realizacje

Pałac Rheinbabenów Siemianowice Śląskie

Kapitalny remont zabytkowych wnętrz i oranżerii.

Zakres robót do wykonania obejmował min: 

a) wykonanie posadzek ceramicznych oraz podłóg drewnianych i parkietów 

b) wykonanie okładzin ściennych 

c) wymianę stolarki drzwiowej

d) renowację i konserwację oranżerii

e) wymianę instalacji c.o., instalacji wod-kan, wykonanie instalacji hydrantowej

f) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

g)  wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej

h)  wykonanie instalacji SAP i oddymiania

i)  aranżacja wnętrz z odtworzeniem i wykonaniem sztukaterii ściennych i sufitowych.

Pałac Rheinbabenów wpisany jest do Rejestru Zabytków NR A/1379/88 z dnia 9.11.1988r.