O firmie

Specjalizujemy się w remontach
i adaptacjach budynków zabytkowych

Firma powstała 1 lipca 1990 roku jako firma rodzinna Andrzej i Krzysztof Konior. Od 2015 roku  działamy jako KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., która przejęła całość usług budowlanych świadczonych wcześniej przez Spółkę Jawną KONIOR. Od 1990r. z kilkuosobowego zakładu przekształciliśmy się w stabilne, dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, zatrudniające kilkudziesięciu pracowników. Dysponujemy odpowiednią bazą sprzętową, znamy sprawdzone w praktyce technologie konserwacji i procesy budowlane, zatrudniamy dobrze wyszkoloną kadrę. Posiadamy stosowne ubezpieczenia i gwarancje.

 

Kontakt do nas

Naszą wizytówką są wykonane przez nas renowacje zabytkowych elewacji Muzeum Śląskiego, Akademii Muzycznej w Katowicach, Sądów Rejonowych w Cieszynie i w Pszczynie, prace konserwatorskie w Muzeum Zagłady w Oświęcimiu, Muzeum Zamkowym w Pszczynie, Muzeum Piwowarstwa w Tychach, Galerii Sztuki Współczesnej w Czeladzi, na dziedzińcu Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej oraz liczne remonty fasad, dachów i wnętrz zabytkowych kamienic.

 

Polityka jakości firmy 

Celem naszej firmy jest zaoferowanie usług o najwyższej jakości. Miernikiem uzyskania tych oczekiwań jest przede wszystkim satysfakcja Klienta, ale również zadowolenie pracowników firmy KONIOR Sp. z o.o. z dobrze zrealizowanego zadania.

Wdrożony i wciąż doskonalony system zarządzania jakością pozwala na utrzymanie dobrych notowań firmy na rynku budowlanym oraz podnosi naszą efektywność i skuteczność pracy. Osiągnięcie tej pozycji wymagało przyjęcia długookresowej polityki wdrożenia, rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania jakością wraz z określeniem kompetencji i odpowiedzialności na każdym etapie organizacji, tj. między innymi: przejęcia odpowiedzialności przez każdego pracownika indywidualnie za jakość swojej pracy.

Tylko przy takim zrozumieniu polityki jakości pozyskujemy zaufanie Klientów do firmy KONIOR Sp. z o.o., a każda realizacja stanowi pozytywną rekomendację dla naszej firmy i impuls do dalszej współpracy.

 

Głównymi zasadami, którymi kierujemy się w naszej pracy są:

  • Spełnienie oczekiwań i potrzeb naszych Klientów przy równoczesnym zachowaniu wymagań jakościowych i prawnych; 
  • Terminowa realizacja usług na wysokim poziomie jakościowym, pozbawioną wad; 
  • Optymalizacja kosztów na wszystkich szczeblach organizacyjnych;
  • Utrzymanie opinii partnera godnego zaufania, rzetelnego i wiarygodnego; 
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i fachowości naszych pracowników; 
  • Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy;
  • Rozbudowa zaplecza technicznego poprzez wyposażenie naszej firmy w nowoczesny sprzęt i urządzenia;
  • Zwiększenie wydajności pracy poprzez odpowiedni system motywacyjny;
  • Poszanowanie i dbałość o mienie firmy; 
  • Ciągłe doskonalenie naszych usług i systemu zarządzania jakością.

       Tak rozumianą politykę jakości realizujemy wraz z naszymi pracownikami.

                                                                                                                                                                                                                Zarząd firmy:          

                                                                                                                                                                                            Andrzej Konior, Krzysztof Konior