Realizacje

Urząd Marszałkowski Katowice ul. Dąbrowskiego 23

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót w trybie ”zaprojektuj i wybuduj”, obejmujących remont parkingu wraz  z otoczeniem, w szczególności:

 1)  Remont parkingu przylegającego do budynku biurowego wzdłuż elewacji północnej budynku.

2)  Remont izolacji części stropu piwnic pod arkadami od strony ulicy Reymonta.

3)  Remont schodów zlokalizowanych przy elewacjach wschodniej i zachodniej budynku.

4)  Remont okładzin z piaskowca wraz z robotami odtworzeniowymi murów przylegających do płyty parkingowej oraz do schodów zewnętrznych wzdłuż elewacji wschodniej i zachodniej.