Realizacje

Zespół Klasztorny o. Paulinów

XVII-wieczny Zespoół Klasztorny o. Paulinów w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 51

 

Renowacja i konserwacja elewacji ceglanych. Wpisany do rejestru zabytków.