Realizacje

Rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego - remont elewacji

Rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mieści się w gmachu, który został wybudowany w latach 1911-1912. Zaprojektowany przez berlińskiego architekta Arnolda Hartmanna budynek służył początkowo władzom gminy Bogucice-Zawodzie jako Ratusz (dwie połączone na początku XX wieku osady były znacznie starsze niż pobliskie Katowice). Obiekt powstał zaledwie w 10 miesięcy. Budowę tego obiektu sfinansowali m.in. właściciele bogucickich zakładów przemysłowych, katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa a także podatnicy robotniczych Bogucic i Zawodzia. Za ich pieniądze, wybudowano niewątpliwie jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków ratuszowych i najokazalszych budynków w okolicy. Ostatni poważny remont budynek gmach przy ul. 1 Maja przeszedł w 1977 roku.

Obiekt składa się z 2 dwóch wyodrębnionych przestrzennie brył:

a)      budynek frontowy 3-kondygnacyjny wzdłuż ulicy 1 Maja z ryzalitem osiowym od strony północnej, pokryty bardzo stromym dachem pseudomansardowym.

b)      Skrzydła wschodnie i południowe, 3-kondygnacyjne, pokryte dachem dwuspadowym.

Budynek znajduje się w linii zabudowy ulicy, jest trójkondygnacyjny, wieloosiowy murowany z cegły i zwieńczony dachem krytym dachówką. Obiekt ma zamkniętą formę w symetrycznym układzie. W środkowej osi znajduje się ryzalit z portykiem wejściowym oraz poczwórne słupy stanowiące podstawę strefy balkonów na pierwszym piętrze. Wejście oraz okna pierwszej kondygnacji ukształtowane są półkoliście. Okna drugiej i trzeciej kondygnacji są prostokątne. W strefie ryzalitu zajmują większą powierzchnię ściany. Skrajne osie są cofnięte. Na występach kolumn ściany frontowej umieszczono alegoryczne figury, a ponad nimi relief, przedstawiający chłopa, górnika i hutnika. Między figurami znajdują się płaskorzeźby przedstawiające motywy florystyczne. Ściany szczytowe dachu wysokiego zdobią rzeźby lwów zwieńczone koroną.

W 2014r.  odtworzona została wieża zegarowa o średnicy około 6.5m, rozebrana uprzednio na skutek potężnej eksplozji, jaka miała miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza wiosną 1945 roku.

Obiektem wpisany jest do Rejestr zabytków A/432/60 z dn. 18.03.1960 

Naszym zadaniem była konserwatorska naprawa i odtworzenie elewacji obiektu wraz wymianą stolarki, obróbek blacharskich i konserwacją rzeźb na frontonie oraz wykonanie iluminacji obiektu.