Realizacje

PCK 6

ODTWORZENIE I REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH BUDYNKU WRAZ Z REMONTEM ATTYK ORAZ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH- KATOWICE PCK 6

Budynek został zaprojektowany przez Karola Schayera jako kamienica mieszkalna Wojciecha Żytomirskiego i zrealizowany został w latach 1936-1937. Jest jednym z przykładów polskiej architektury modernistycznej okresu międzywojennego.. Budynek znajduje się w historycznym układzie urbanistycznym tzw. południowej dzielnicy Śródmieścia Katowic, który został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/370/12 (decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr K-RD-KL/4160/10787/102/10 z dnia 23 marca 2012 roku).

Projekt oraz nadzór prowadzony był przez Biuro Projektowe MAŁECCY 40-057 Katowice, ul. PCK 6/12 Joanna i Wojciech Małeccy