Realizacje

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Rekonstrukcja schodów od strony dziedzińca wschodniego prowadzących na taras zachodni Pałacu w Pszczynie.
Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-770/67