Realizacje

Muzeum Zamkowe

Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Obiekt wpisany do rej. zabytków pod nr. 535/65

Zakres prac który wykonaliśmy na Zamku w Pszczynie w poszczególnych etapach:

2003r. Remont dachu trzech wieżyczek wraz z iglicami i ozdobnymi gzymsami oraz remont dachu skrzydła zachodniego z remontem więźby, odtworzeniem koryta rynnowego i wymianą pokrycia z łupka kamiennego.
2004 r.
2004/2005r. - Remont dachu – skrzydło zachodnie
2005/2007r. - Remont dachu – skrzydło północne i wschodnie
2005r. - Remont posadzek w gotyckich piwnicach w skrzydle zachodnim rejestr zabytków
2005r. - rekonstrukcja zabytkowego mostu nad fosą w Bramie Wybrańców, rejestr zabytków
2006r. -  Konserwacja figur amorków ze szczytu wieży dachu elewacji północnej – roboty montażowe.
2011r. - Stajnie Książęce Muzeum Zamkowego w Pszczynie - remont wnętrz oraz izolacja murów fundamentowych seg. C i Młyna
2012r. - Remont chodnika pod murami tarasu od strony płn.- zach., uzupełnienie bruku na dziedzińcu wschodnim oraz mycie ścian, balustrad w narożnikach elewacji Muzeum 
2017r. - Prace konserwatorskie przy elementach kamiennych budynku muzeum 
2018r. - Roboty konserwacyjne polegające na zabezpieczeniu przed szkodnikami biologicznymi i owadami i wykonaniem powłok ochronnych p-pożarowych konstrukcji więźby dachu i poddasza