Realizacje

Muzeum Śląskie

Przedmiotem prac były dwa obiekty Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice działającej w latach 1823–1999r. Do 1936r. „Ferdynand” (niem. Ferdinandgrube), tj:

  • MS-8 "Szyb Warszawa aktualnie zaadaptowany na Restaurację "Modra", oraz  
  • MS-15 "Magazyn odzieżowy" aktualnie budynek "Scenografii"

Roboty obejmowały min. remont konserwatorski dachu i elewacji oraz prace izolacyjne i wykończeniowe.
Prace zostały wykonane dla Konsorcjum Firm Budimex S.A. i Ferrovial Agroman S.A.