Realizacje

Łaźnia Łańcuszkowa

Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz budową pomostu dla zwiedzających Skansen „Królowa Luiza”
w Zabrzu Obiekt wpisany do rej. zabytków pod nr A1539/93

Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz budową pomostu dla zwiedzających Skansen "Królowa Luiza" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie wykonywane w formule zaprojektuj i wybuduj w konsorcjum z GPBP SA Gliwice i KONIOR Studio Katowice.