Realizacje

Kościół św. Marcina

Kościół p.w. św. Marcina położony w Ćwiklicach koło Pszczyny, ul. Zawadzkiego 9

Obiekt wpisany do Rejestru zabytków A/432/60 z dn. 18.03.1960 

Pierwsze wzmianki o kościele położonym w tym miejscu pochodzą z 1326 roku. Obecny kościół został wzniesiony na zrębach pierwotnej świątyni w latach 1464-1466 Ćwiklicka świątynia jest obok kościoła w Łaziskach, prawdopodobnie najstarszym kościołem drewnianym na Śląsku o konstrukcji zrębowej. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, jednak w ciągu swojej historii przeszedł wiele zmian. W 2010 roku, powódź zniszczyła podwaliny i posadzkę świątyni, od tego czasu przechodzi remont.

Nasza firma miała zaszczyt w okresie od 03.04.2012r. do 10.11.2012r. wykonywać następujący zakres prac:

1.    Wymiana podwalin.

2.    Montaż lisic wraz z konstrukcją ryglową wzmacniającą ścianę wińcową.

3.    Wymiana fragmentów słupów wieży i uzupełnienie zastrzałów oraz prace konserwatorskie związane z podporami chóru 

4.    Wykonanie stężenia poziomego i pionowego kościoła

5.    Demontaż konstrukcji wsporczej zabezpieczającej.

5.    Instalacja odwadniająca, remont i izolacja fundamentów oraz wymiana gruntu i posadzki wewnątrz świątyni 

Zgodnie z odrębnym zleceniem wykonaliśmy "Osuszenie oraz izolacje i prace konserwatorskie dwóch krypt pod posadzką kościoła pw. św. Marcina w Ćwiklicach.