Realizacje

Kościół pw. św. Klemensa Papieża

Kościół pw. św. Klemensa Papieża w Miedźnej znajduje się w powiecie pszczyńskim. Kościół zbudowano prawdopodobnie w XVII w., na miejscu wzmiankowanego w 1326 roku. Świątynia powiększona w XVIII w. przez wydłużenie nawy. Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej-zastrzałowej. Prezbiterium zamknięte ścianą prostą z zakrystią od północy. Nawa na planie wydłużonego prostokąta z wieżą od zachodu. Wieża pokryta gontem z nadwieszoną izbicą oszalowana deskami i hełmem baniastym z latarnią. Dach siodłowy pokryty gontem, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Wokół świątyni soboty osadzone na słupach z mieczowaniami, wokół wieży oszalowane. Wokół ścian prezbiterium wydatne zadaszenie gontowe. Powyżej sobót i zadaszenia ściany oszalowane deskami. Prezbiterium przekryte pozornym sklepieniem kolebkowym o łuku segmentowym. W nawie strop płaski. Chór muzyczny drewniany osdzony na czterech słupach.

Naszym zadaniem był remont drewnianej konstrukcji kościoła oraz wymiana gontu na dachu kościoła i poszyciu wieży, wymiana deskowania na izbicy oraz wymiana pokrycia kopuł z blachy miedzianej. 

Rejestr zabytków A/450165 z dn. 14.12.1965r