Realizacje

Muzeum Auschwitz II - Birkenau

Naszym zadaniem prace konserwatorskie i roboty budowlane wraz z nadzorem archeologicznym dotyczące wschodniej połowy baraku drewnianego o numerze inw. B-210 zlokalizowanego na terenie odcinka BII b dawnego obozu Auschwitz II-Birkenau.

Obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, nr rej.: A-714/95 z 2.08.1995

Oryginalna drewniana część baraku wróciła po latach z zagranicy, gdzie została wypożyczona w celach ekspozycji. Nasza firma podjęła się konserwacji a następnie montażu wschodniej połowy baraku wraz z konserwacją ceglanego komina, przewodu grzewczego, dachu i posadzki.

Rozbieralny barak z prefabrykowanych elementów został dostarczony do Obozu najprawdopodobniej przez firmę Christoph und Unmack z miasta Niska, tą samą która dostarczała elementy do drewnianych kościołów w Bytomiu - Bobrku i Zabrzu - Mikulczycach.