Realizacje

Zamek Książąt Sułkowskich w Bielsku Białej

„Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku Białej”- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-136/76, znajdującym się na terenie zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją A-1/76.

Prace obejmowały:

1.      Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej

2.      Wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego

3.      Wymianę instalacji odgromowej

4.      Reprofilację i nasadzenia terenów zielonych

5.      Wykonanie nawierzchni z kamienia rzecznego

6.      Wykonanie nawierzchni z płyt granitowych

7.      Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

8.      Wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego

9.      Renowację i odtworzenia schodów kamiennych

10.  Renowację, odtworzenie i wykonanie nowych murów kamiennych

11.  Naprawę i wykonanie hydroizolacji żelbetowej płyty podzamcza

12.  Wykonanie i montaż stalowej pergoli

13.  Wykonanie i montaż kutych balustrad murów i schodów

14.  Montaż małej architektury