Realizacje

Pałac Rheinbabenów

Pałac Rheinbabenów – pałac z oranżerią z 1870 roku, przebudowany w 1907 roku, w Siemianowicach Śląskich-Michałkowicach, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod NR A/1379/88 z dnia 9.11.1988r.

Pierwotny dwór w Michałkowicach był własnością rodu Mieroszewskich. Został zbudowany z drewna, z wyjątkiem murowanych fundamentów, jednak od XVI wieku był on wzmacniany poprzez budowanie murowanych pięter o kształtach kwadratu lub prostokąta, dobudowywanie parkanu oraz wieży wznoszącej się nad wrotami. W 1741 roku Michałkowice przeszły pod władanie rodu Schwellengröbel, a następnie Rheinbabenów. Ród Rheinbabenów wzniósł neogotycki pałac około 1870 rokU.

W 1892 roku pałac nabył Hugo zu Hohenlohe-Öhringen. Budynek został przebudowany w 1906 lub 1907 roku – dodano oranżerię, którą zaprojektował Louis Dame.

Naszym zadaniem było odrestaurować elewację wraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonać remont dachu wraz naprawą drewnianej konstrukcji odtworzeniem historycznych kominów. Rozebrać wtórną przybudówkę i odtworzyć pierwotny wygląd Pałacu. Wyremontować taras i wejście główne wraz odrestaurowaniem zabytkowych drzwi i udostępnieniem budynku dla osób niepełnosprawnych. Wykonać izolację przeciwwodną i docieplić poddasze. Odrestaurować zabytkowy witraż i wykonać nawierzchnie granitowe w bezpośrednim otoczeniu obiektu oraz iluminację budynku. 
Aktualnie w wyniku kolejnego przetargu prowadzimy remont wnętrz wraz z oranżerią, tj. zadanie pn: Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich – etap II w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, tytuł projektu "Rewitalizacja Pałacu Rheinbabenów na cele społeczno-aktywizacyjno-integracyjne cz. II".