Realizacje

Kościół p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej

Drewniany kościół o konstrukcji zrębowej. Rejestr zabytków ŚWKZ nr A 489/65 z dnia 22.12.1965r.

Naszym głównym zadaniem była skomplikowana naprawa zagrożonej konstrukcji wieży, która wiązała się wymianą słupów nośnych oraz elementów konstrukcyjnych wieży. Po naprawie konstrukcji wymieniliśmy pokrycie ścian, izbicy, kopuły oraz sobót gontem modrzewiowym. 

Zakres prac: 

·       Demontaż i wymiana pokrycia gontowego trzonu wieży dzwonnicy oraz hełmu wraz z ołaceniem, impregnacja.

·       Demontaż oszalowania ścian przyziemia dzwonnicy (zewnętrznych i wewnętrznych), demontaż podłogi przyziemia dzwonnicy. Częściowy demontaż podłogi i sufitu stropu drewnianego nad przyziemiem dzwonnicy Wykonanie przegrody oddzielającej nawę główną kościoła od przyziemia dzwonnicy.

·       Zabudowęa żelbetowej płyty podposadzkowej na gruncie oraz drewnianej konstrukcji odciążającej na okres naprawy konstrukcji dzwonnicy.

·       Zabudowę stalowych ceowników C140 wzmacniających środkowe podciągi stropu +3,10m. ,w miejscach oparcia na nich rygla słupów nr 4 i nr 1 oraz słupa nr 4/1, tymczasowych montażowych odciągów linowych stabilizujących dzwonnicę na okres remontu, zabudowa stalowych okuć słupów narożnych dzwonnicy i ich zakotwień.

·       Wymiana i naprawa uszkodzonych słupów i stężeń konstrukcji trzonu dzwonnicy.

·       Wykonanie izolacji papowej pod belkami podwalinowymi słupów dzwonnicy oraz demontaż lin stalowych i drewnianej konstrukcji odciążającej.

·       Wymianę schodów drewnianych i desek podłóg podestów oraz wymiana belek drewnianych przedskrajnych stropu podłogi izbicy wraz z deskami podłogowymi.

·       Naprawę konstrukcji drewnianej izbicy i szkieletu cebulowatego hełmu.

·       Konserwację i impregnację środkami bio-bójczymi i przeciwogniowymi całej konstrukcji drewnianej (od belek podwalinowych w górę).

·       Zabudowę lub odtworzenie instalacji elektrycznych, sygnalizacji p-poż. odgromowej , zasilania napędów dzwonów w dzwonnicy – prace wykonane przez Inwestora

·       Wykonanie warstw podłogowych, oszalowania ścian i sufitu w przyziemiu dzwonnicy wraz z impregnacją drewna .Wykonanie podłogi z desek na stropie +3,10m wraz z impregnacją drewna oraz oszalowanie deskami ścian elewacyjnych w przyziemiu dzwonnicy, prace wykończeniowe (malarskie).

·       Całościowa wymiana gontów na sobotach oraz ołacenia z drewna impregnowanego. Oczyszczenie, uzupełnienie i impregnacja konstrukcji podtrzymującej soboty.

·       Renowacja krzyża (naprawa odspojonych elementów metalowych, usunięcie korozji oraz starych powłok malarskich, przyspawanie elementów mocujących, wykonanie konstrukcji bazowej, cynkowanie oraz malowanie).

·       Renowacja kuli (zdjęcie starych powłok lakierniczych, wyprostowanie wgnieceń, lutowanie ubytków, polerowanie, pokrycie niklem oraz złocenie)

Remont realizowany we współpracy z Firmami MALIBORSKI i RENOWA

Wieża, pierwotnie nie była połączona z nawą. Nawę przedłużono ku zachodowi dopiero w 1923 r.

Wnętrze kościoła pokryte polichromią z 1896 r. Ołtarz główny, rokokowy, wykonany w 1776 r. przez Wacława Donaya ze Skoczowa, malowany przez Andrzeja Helffera; kulisowy, z rzeźbami św. Piotra i św. Amadeusza oraz obrazem św. Jakuba Starszego ze sceną ścięcia w tle, sygnowanym przez Ignacego Günthera z Opawy (1777). Dwa ołtarze boczne rokokowe, wykonane przez stolarza Franciszka Zawiszę z Pszczyny i rzeźbiarza Jana Proezlera z Cieszyna: lewy z 1779 r. z obrazem przedstawiającym Cudowne Pomnożenie Chleba, prawy z 1777 r. z obrazami św. Walentego i św. Jana Nepomucena w zwieńczeniu. Ambona, połączona z późniejszą chrzcielnicą, późnobarokowa z XVIII w. Chrzcielnica w formie anioła trzymającego czarę, autorstwa Jana Proezlera z 1780 r. Organy z 1856 r.