Realizacje

Katowice, ul Gliwicka 194

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 194 w Katowicach.” - część 2
„Termomodernizacja wraz z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego wielorodzinnego" 

Prace zlecone przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

Zakres prac: 

Prace polegać będą w szczególności na:
1) rozbiórka przybudówki,
2) wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,
3) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
4) docieplenie stropu nad klatką schodową,
5) docieplenie ścian poddasza pomiędzy poddaszem a klatką schodową,
6) docieplenie stropu nad piwnicami,
7) uporządkowanie przewodów kominowych wraz z ich dobudową i przebudową,
8) wydzielenie wraz z przebudową pomieszczeń na parterze nowo urządzanego węzła cieplnego,
9) remont piwnic,
10) remont elewacji,
11) remont dachu,
12) remont klatki schodowej,
13) remont i przebudowa 2 mieszkań,
14) budowa instalacji c.o.,
15) rozbiórka i odłączenie pieców pokojowych kaflowych, trzonów kuchennych wraz z rozbiórką
istniejących fundamentów po piecach kaflowych, odłączenie pieców żeliwnych, zamurowanie
przewodów dymowych po zlikwidowanych piecach,
16) przebudowa i wymiana instalacji wod.-kan.,
17) przebudowa i adaptacja instalacji gazowej,
18) wymiana części okien oraz drzwi zewnętrznych,
19) roboty budowlane w lokalach mieszkalnych,
20) roboty dotyczące urządzenia zagospodarowania terenu,
21) wykonanie lub wymiana przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
22) wymiana WLZ-ów,
23) zabudowa jednej zbiorczej tablicy elektrycznej,
24) wymiana instalacji oświetlenia na klatce schodowej,
25) zabudowa cyfrowej instalacji domofonowej,
26) zabudowa instalacji oświetlenia awaryjnego,
27) wymiana instalacji odgromowej,
28) wykonanie instalacji RTV,
29) instalacja rurarzu teletechnicznego,
30) roboty towarzyszące,
31) promocja projektu - montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej,
32) wykonanie audytu ex-post,
33) badanie termowizyjne i szczelności budynku,