Realizacje

Katowice, ul. Karola 3

Remont kapitalny budynku mieszkalnego wraz infrastrukturą towarzyszącą w Katowicach ul. Karola 3

Przedmiot zamówienia obejmował:

1)  wymianę stropów,

2) przebudowę lokali mieszkalnych z wykonaniem nowych węzłów sanitarnych,

3) wymianę biegów klatki schodowej wraz z balustradami, stopnicami i okładzinami podestów, 

4) wykonanie ocieplenia dachu, ścian piwnic  i elewacji od strony podwórza,

5)  wymianę stolarki otworowej,

6) wymianę wypraw tynkarskich, okładzin ścian i sufitów,

7) wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania,

8) wymianę instalacji elektrycznej,  niskoprądowej,

9) wykonanie instalacji wody zimnej, kanalizacji, c.o., centralnej ciepłej wody użytkowej,

10) remont elewacji frontowej budynku (zgodnie z decyzją w uzgodnieniu z projektantem i miejskimi służbami konserwatorskimi)

11) wykonanie instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni,

12) wykonanie pomieszczenia kotłowni wraz z kominami i instalacjami niezbędnymi dla funkcjonowania pomieszczenia kotłowni

 

13) wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

14) zagospodarowanie podwórza i wykonanie nowego chodnika wzdłuż budynku.