Realizacje

Muzeum Historyczne w Bielsku Białej

Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej” - obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-133/76 z dn. 03.09.1976.

Prace obejmowały:

1.      Podbicie fundamentów

2.      Montaż stalowych ściągów stabilizujących ściany fundamentowe

3.      Montaż stalowych nadproży pomiędzy emporą a pomieszczeniem zamkowym

4.      Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji niskociśnieniowej oraz tynków renowacyjnych w strefie przyziemia

5.      Prace konserwatorskie obejmujące zabezpieczenie i renowację nawarstwień -malarskich na powierzchni ścian i sklepień murowanych – powierzchnia całkowita 515 m2, w tym sklepienie wytypowane do eksponowania – 30 m2

6.      Wymiana ślusarski i stolarki okiennej i drzwiowej

7.      Odtworzenie profili ciągnionych

8.      Naprawy ścian i łęków metodą zszywania prętami spiralnymi

9.      Wykonanie żelbetowej płyty dennej

10.  Wykonanie posadzki kamiennej wraz z tablicami nagrobnymi

11.  Wykonanie i montaż stalowej kraty wejściowej, stelaża pod obraz św. Anny, stelaży pod historyczne płyty nagrobne oraz balustrady empory

12.  Wymiana oświetlenia i osprzętu elektrycznego

13.  Montaż podtynkowego systemu ogrzewania płaszczyznowego