Aktualności

Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój - Pawilon WRZOS / KURHAUS

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr A/1464/92 z dnia 7 maja 1992 roku oraz znajduje się w rejonie strefy konserwatorskiej A ochrony uzdrowiskowej wpisanej w Statucie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój, Załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 r. 

Budynek Kurhausu wiąże się z najwcześniejszym okresem rozwoju nowo otwartego uzdrowiska w 1862 roku jako jeden z najokazalszych obiektów uzdrowiska.