/assets/img/slider/_default.jpg

Realizacje

Przebudowa muru oporowego Zamku Książąt Sułkowskich.

Przebudowa muru oporowego Zamku Książąt Sułkowskich Muzeum Historyczne w Bielsku–Białej  w ramach "Rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku – Białej, polegającega na wykonaniu prac remontowo – budowlanych i konserwatorskich muru oporowego od strony wschodniej budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr. A-136/76