/assets/img/slider/news.jpg

Aktualności

Zameczek Myśliwski Promnice

Wykonanie badań konserwatorskich schodów od strony północnej prowadzących do Sali Myśliwskiej oraz schodów zewnętrznych wraz z podestem umieszczone na ścianie wieży od strony zachodniej budynku Zameczku Myśliwskiego w Promnicach w zakresie wykonania inwentaryzacji i rozbiórki oraz wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich schodów od strony północnej przy sali myśliwskiej oraz schodów zewnętrznych wraz z podestem przy wieży od strony zachodniej Zameczku Myśliwskiego w Promnicach. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 13.04.1963r. pod pozycją A-702/63.