/assets/img/slider/news.jpg

Aktualności

Katowice ul. Karola 3

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1)  wymianę stropów,

2) przebudowę lokali mieszkalnych z wykonaniem nowych węzłów sanitarnych,

3) wymianę biegów klatki schodowej wraz z balustradami, stopnicami i okładzinami podestów,  

4) wykonanie ocieplenia dachu, ścian piwnic  i elewacji od strony podwórza,

5)  wymianę stolarki otworowej,

6) wymianę wypraw tynkarskich, okładzin ścian i sufitów,

7) wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania,

8) wymianę instalacji elektrycznej,  niskoprądowej,

9) wykonanie instalacji wody zimnej, kanalizacji, c.o., centralnej ciepłej wody użytkowej,

10) remont elewacji frontowej budynku (zgodnie z decyzją w uzgodnieniu z projektantem i miejskimi         służbami konserwatorskimi) w tym:

a) usunięcie istniejących zabrudzeń atmosferycznych,

b) uzupełnienie brakujących kształtek ceramicznych,

c) wymianie spoinowania,

d) uzupełnienie ubytków,

e) wzmocnieniu i hydrofobizacji,

11) wykonanie instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni,

12) wykonanie pomieszczenia kotłowni wraz z kominami i instalacjami niezbędnymi dla funkcjonowania pomieszczenia kotłowni 

13) współpraca z Dostawcą ciepła przy wykonywaniu przez tego dostawcę robót polegających na:

a) podłączeniu kotła do komina,

b) połączeniu wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, c.o. z układem                              technologicznym kotłowni,

c) podłączeniu instalacji gazowej do kotła.

14) wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

15) zagospodarowanie podwórza i wykonanie nowego chodnika wzdłuż budynku.

16) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej.