/assets/img/slider/news.jpg

Aktualności

Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów – II etap (wnętrza)

Kapitalny remont zabytkowych wnętrz i oranżerii.

Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności:

a)     wykonanie posadzek

b)    wykonanie okładzin ściennych

c)     wymianę stolarki drzwiowej

d)    renowację i konserwację oranżerii

e)     wymianę instalacji c.o.

f)     wymianę instalacji wod-kan

g)    wykonanie instalacji hydrantowej

h)    wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

i)      wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej

j)      wykonanie instalacji SAP i oddymiania

k)    aranżacja wnętrz z odtworzeniem i wykonaniem sztukaterii ściennych i sufitowych.

Pałac Rheinbabenów wpisany jest do Rejestru Zabytków NR A/1379/88 z dnia 9.11.1988r.